Ze života jihlavské komunity - 15.4.2009
V středu 15.4. se konala v našem mateřském klášteře v Praze na Strahově každoroční Kapitula kanonie. Zúčastnili jsme se ji také všichni z naší jihlavské premonstrátské komunity. Kapitula tradičně začíná mší svatou, pak dopoledne a odpoledne jsou uzavřená zasedání. Několik fotografií ze mše svaté:
P. Petr Ivan Božik

foto: Václav Roman Kittel
zpět