Ohlášky
Za několik dní bude spuštěn nový farní web
Týden po slavnosti sv. Cyrila a Metoděje
Farní zájezd
Charita Jihlava – Domácí hospicová péče „Bárka“
Mše svatá v latině
Biblická hodina
Setkání seniorů
Setkávání mládeže
Svátost smíření
Adorace
Zasílání novinek
zpět

Za několik dní bude spuštěn nový farní web

Po letech provozu farních stránek pro Vás již několik týdnů připravujeme nový vzhled farního webu, který stránky oživí, zpřehlední a usnadní orientaci v menu. Samozřejmě nic není dokonalé a na webu se bude dál pracovat a dolaďovat nedostatky. Prosíme proto o trpělivost, pokud nenajdete všechno, co hledáte (zvláště v starších článcích nebo fotkách). Nový vzhled bude optimalizován pro prohlížeče Opera, Mozilla Firefox, Safari a Google Chrome. Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer, stránky se Vám nemusí zobrazovat správně. Věříme, že se Vám farní web bude líbit a zvyknete si jej používat.
P. Petr, farář
a webmasters :-)
nahoru  |  zpět

Týden po slavnosti sv. Cyrila a Metoděje

Pátek 10.7.
Po ranní mši svaté je úklid kostela sv. Ignáce.

Poděkování
Děkujeme všem zúčastněným za úterní pomoc s přípravou prostor ve farním kostele sv. Jakuba.
Děkujeme také ministrantům od sv. Jana za středeční pomoc s úpravou prostor v kostele sv. Jana Křtitele.

Farní zájezd do Říma
Informace pro přihlášené: Je potřebné odevzdat zálohu 5.000,-Kč u P. Mikuláše. Dostanete potvrzení o zaplacení zálohy. Program zájezdu je na farním webu a na vývěskách v kostele.

Přejeme všem farníkům osvěžení duše i těla
v čase letních prázdnin!
premonstráti od sv. Jakuba
nahoru  |  zpět

Farní zájezdnahoru  |  zpět

Charita Jihlava – Domácí hospicová péče „Bárka“nahoru  |  zpět

Mše svatá v latině

Mše svatá v latině je vždy první úterý v měsíci v 18:00 hodin, s výjimkou slavností.

nahoru  |  zpět

Biblická hodina

Biblická hodina je vždy v pondělí jednou za 14 dní na faře u sv. Jakuba od 18:45 (po večerní mši svaté), následující hodiny jsou 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. Nyní se rozebírá Pentateuch, aktuálně biblické Desatero (Ex 20). Z každé z pěti knih jsou vybrány určité texty a rozebírají se. Vede otec Mikuláš.
Modlitbu k roku sv. Pavla, kterou se na biblických hodinách modlíme je možné stáhnout zde.

nahoru  |  zpět

Setkání seniorů

Setkání seniorů je vždy ve středu v 9:00 hodin jednou za 14 dní. Další bude 1. října. Setkání vede otec Mikuláš.

nahoru  |  zpět

Setkávání mládeže

Každý pátek, mimo prázdniny, je po skončení večerní mše sv. na faře u sv. Jakuba setkání mládeže. Setkávají se zároveň dvě skupiny a každá má svůj vlastní program:
mladší – kolem 15 let, vede P. Bartoloměj a P. Jeroným
starší – maturanti a vysokoškoláci, jednou za tři týdny, vede P. Bartoloměj

nahoru  |  zpět

Adorace

V naší farnosti je každý čtvrtek před večerní mší svatou v kostele u sv. Ignáce příležitost k adoraci. Začátek je v 16.45 a ukončení asi 10 minut před mší svatou.

nahoru  |  zpět

Svátost smíření

Příležitost k svátosti smíření je ve všech kostelech naší farnosti během týdne vždy přibližně půl hodiny přede mší svatou ráno i večer. V neděli přede mší svatou dle příchodu kněze.

nahoru  |  zpět

Zasílání novinek

Již delší dobu lze pomocí RSS kanálu získávat přehled o novinkách na farních stránkách. RSS kanál lze naladit nejen pomocí speciálního softwaru (více informací o funkci a naladění zde).

nahoru  |  zpět