Bohoslužby v naší farnosti
Rozpis bohoslužeb pro aktuální týden
Rozpis bohoslužeb v naší farnosti


Týden po slavnosti sv. Cyrila a Metoděje

ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Neděle
5.7.
Slavnost
sv. Cyrila, mnicha a
Metoděje, biskupa,
slovanských věrozvěstů,
patronů Evropy
Kostel sv. Ignáce:
  830 za Marii a Jaroslava Jaroše, Jiřího Sekavu, rodiče, děti
        a Boží požehnání pro novomanžele
1030 za farnost
1900 za + Metoděje Kozubíka a celou rodinu
Kostel sv. Jana Křtitele:
  800 mše svatá
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Malý Beranov):
  930 za rodiče Kourkovy a Špejtkovy
Pondělí
6.7.
Památka
sv. Marie Goretti,
panny, mučednice
Kostel sv. Ignáce:
  800 za manžela Miloslava, oboje rodiče a celou živou rodinu
1800 za Duchoslava Suchánka
Úterý
7.7.
  Kostel sv. Ignáce:
  800 na úmysl kněze
1800 na úmysl kněze (latinská)
Středa
8.7.
  Kostel sv. Ignáce:
  800 za žijící rodinu Markovu a dceru Jitku s rodinou
Kostel sv. Jana Křtitele:
1700 mše svatá
Čtvrtek
9.7.
Památka
sv. Adriana a Jakuba,
kněží a mučedníků
premonstrátského řádu
Kostel sv. Ignáce:
  800 za uzdravení nemocné švagrové a obrácení k Bohu
1715 adorace s požehnáním
1800 mše svatá
Pátek
10.7.
  Kostel sv. Ignáce:
  800 za + Martina Smutného
1800 za + rodiče Pavlíčkovy
Sobota
11.7.
Svátek
sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
Kostel sv. Ignáce:
  800 za rodiče Bělíkovy, syny a bratry, sestru a Boženu Bělíkovou
kaple - Psychiatrická léčebna:
1400 na úmysl kněze
kaple - Domov pro seniory Lesnov
1400 na úmysl kněze
Neděle
12.7.
15. neděle v mezidobí Kostel sv. Ignáce:
  830 za rod Jirkovských, rod Vopálků a Kuklů
1030 za farnost
1900 za + Antonína Zamazala
Kostel sv. Jana Křtitele:
  800 za + Miroslava Jaroše a celou rodinu
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Malý Beranov):
  930 za Vladimíra Oraného, manželku, syna a vnuka

(Pro řeckokatolickou farnost je kostel sv. Ignáce vyhrazen v neděli od 16:00 do 18:00 hodin)

nahoru  |  zpět

Rozpis bohoslužeb v naší farnosti

pondělí   úterý    středa  čtvrtek   pátek    sobota   neděle 
sv. Ignác   8:00
18:00
  8:00   
18:001)
  8:00
 
  8:00   
18:002)
  8:003)
18:004)
  8:00
 
  8:30, 10:30
19:00
Jánský kopec 17:00   8:00  
Malý Beranov     9:30  
kaple - Psychiat. léčebna 14:00
kaple - Domov důchodců 14:00

Od 7. 4. 2008 jsou všechny mše svaté z kostela sv. Jakuba přesunuty do kostela sv. Ignáce.
1) Každé první úterý v měsíci latinská mše sv. v 18:00 hodin.
2) Přede mší sv. je adorace od 17:15 hodin.
3) Po mši sv. následuje krátký výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
4) Mše sv. pro mládež.
Pro řeckokatolickou farnost je kostel sv. Ignáce vyhrazen v neděli od 16:00 do 18:00 hodin
nahoru  |  zpět