Zpravodajství
|  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |

Zdobení stromků u sv. Ignáce - 23. 12. 2008
Mikulášská besídka - 7. 12. 2008
Osazování oltářů - 28. 11. 2008
Opékání prasete - 18. 11. 2008
Průzkum podzemí - 13. 11. 2008
Čundr po Podyjí - 26. - 29. 10. 2008
Vzpomínkové setkání u Památníku D1 - 19. 10. 2008
Restaurování fresky v kostelíku na Jánském kopci - srpen/září 2008
Vztah ke kulturním hodnotám - říjen 2008
Přednáška - Rok sv. Pavla - 30. 9. 2008
Úklid farního dvorku - 18. 9. 2008
Průzkum věže - 18. 9. 2008
Opravy u sv. Jakuba - září 2008
Poutní zájezd na Slovensko - 16. - 20. srpna 2008
Pouť do Petrovic - 16. 8. 2008
Opravy u sv. Jakuba - 14. 8. 2008
Vzpomínková mše svatá v Želivě - 13. 8. 2008
Opravy u sv. Jakuba - 7. 7. 2008
Opravy u sv. Jakuba - 26. 6. 2008
Grilování Malý Beranov - 15. 6. 2008
Stretnutie Slovákov - 14. 6. 2008
Farní zájezd na Strahov - 14. 6. 2008
Setkání jihlavských terciářů - 10. 6. 2008
Oprava podlahy u sv. Jakuba - 6. 6. 2008
Malování na Jánském kopci - 28. 5. 2008
doc. ThDr. Jiří Skoblík - přednáška Transsexualita - 20. 5. 2008
Oprava podlahy u sv. Jakuba - 20. 5. 2008
Farní zájezd na Lomec a do Štěkně - 17. 5. 2008
První svaté přijímání - 11. 5. 2008
Oprava podlahy u sv. Jakuba - 7. 5. 2008
Oprava podlahy u sv. Jakuba - 30. 4. 2008
Oprava podlahy u sv. Jakuba - 18. 4. 2008
Jáhenské svěcení Ladislava Noska - 25. 3. 2008
Oprava podlahy u sv. Jakuba - 12. 4. 2008
Svatba Marie a Jan - 5. 4. 2008
Setkání s otcem biskupem - 15. 3. 2008
Nejen hudební večer... - 7. 3. 2008
Misijní koláč - 2. 3. 2008
Projekce o Svaté zemi - 24. 2. 2008
|  zpět  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |