Pouť ke sv. Norbertu - 3.-4. 6. 2009
„Všechny cesty vedou do Říma,“ říká se – to posoudit nemohu, ale co vím bezpečně je, že do Prahy na Strahov nemusíme z Jihlavy nutně jet po naší D1, dálnici z pražců. Existuje ještě nejméně jedna další možnost. Sice je to dál, ale zato ne horší, nýbrž lepší cesta – zvláště když zhruba uprostřed na člověka číhá krása románských staveb premonstrátského kláštera v Milevsku.
Krátká zastávka v tomto dalším premonstrátském obydlí naší malé pětičlenné skupince dává poznat onu starou památku. Průvodcovských povinností se chopil samozřejmě P. Petr, který v Milevsku strávil několik před svým příchodem do Jihlavy.

Ovšem ať už Milevsko bylo sebekrásnější, cíl naší cesty byl samozřejmě o desítky kilometrů vzdálenější, proto všichni po nedlouhém odpočinutí znovu nasedáme do auta a vydáváme se ku Praze na Strahov, kde nás očekává akorát večeře a přátelskost tamější komunity.

Na Strahově aktuálně působí jako magistr noviců někdejší jihlavský kaplan P. Bartoloměj, kterého naše malá cestovní skupinka samozřejmě velmi rychle vyhledala.

Ve strahovském klášteře může návštěvník objevit mnoho krás, proto se P. Petr opět chopil průvodcování a znovu nám ukázal ta nejhezčí a nejzajímavější místa, kam se může normální návštěvník dostat nanejvýš na kraj– jako například oba sály knihovny.

V předvečer oslavy svátku sv. Norberta jsme si dali za cíl upevnit svazky s alespoň částí komunity, proto samozřejmě došlo na odbornou degustaci piva Sv. Norbert v přilehlém klášterním pivovaru za družné disputace nad rozličnými tématy.

Nejdůležitější částí následujícího dne byla samozřejmě slavnostní mše, na kterou se sjeli premonstráti z republiky včetně pana opata z kláštera Želiv, a dokonce na Strahov zavítalo i mnoho řádových sester ze Slovenska. Mše jsme se všichni zúčastnili alespoň jako ministranti, P.Petr samozřejmě jako koncelebrující kněz.

Všichni čtyři děkujeme P.Petrovi a celé strahovské komunitě za výlet a přátelské přijetí, které se nám dostalo.
Ladislav Palán

         
foto: kolektiv poutníků
zpět