Čištění kotlíků a okapů farního kostela - 14. 5. 2009
Některé z okapových žlabů a zvláště kotlíků na farním kostele byly zcela zanesené nečistotami. Voda při vydatných srážkách neodtékala do svodů, ale po fasádě této památky. Proto proběhlo čištění a kontrola žlabů, kotlíků a gajgrů. Vše pomocí techniky. Na vyšší a hůře dostupné místa také pomocí hasičské techniky.
P. Petr Ivan Božik

       
foto: P. Petr Ivan Božik
zpět