Mládežnický čundr na Ameriku - 1. 5. 2009
První dva květnové dny měla jihlavská mládež možnost využít k dvoudennímu výletu po krásách Českého krasu. Trochu neobvykle začal náš čundr v brzkých ranních hodinách, kdy jsme asi o půl šesté vyráželi vlakem směr Praha. Po příjezdu jsme se pomocí pražského metra a následně úsilím vlastních noh dostali na Strahovský klášter, kde se naše výprava zúčastnila slavných slibů bratrů Zachariáše a Zikmunda. Na Strahově jsme také byli pohoštěni. Během několika hodin jsme se poté dostali vlakem až ke hradu Karlštejnu. Tam jsme absolvovali pouze krátké nakouknutí a pokračovali dál. Po pěti kilometrech se naše skupina dostala k lomu Malá Amerika, kousek od něj jsme pak odložili batohy a většina z nás také vyrazila na menší expedici a pro dříví na následný večerní oheň. Několik odvážlivců našlo také cestu do chladných vod lomu Malá Amerika.
Ráno jsme po zotavení a následné snídani vyrazili opačným směrem do několika štol, kterými nás otec Jeroným ochotně provedl. Poté se k nám připojil otec Bartoloměj, spolu s kterým jsme prošli Velkou Ameriku i Mexiko. Následně jsme se vrátili ke Karlštejnu, odkud jsme vlakem razili do Prahy a potom do Jihlavy, do které jsme dorazili něco málo po sedmé hodině. Za všechny zúčastněné bych chtěl prozatím touto cestou poděkovat otci Jeronýmovi za krásný výlet, který jsme díky němu mohli absolvovat.
Petr Sedlák

   
foto: P. Jeroným Filip Hofmann
zpět