Restaurování zpovědnice u sv. Ignáce - 30. 4. 2009
Z osmi zpovědnic v kostele sv. Ignáce je již šest zrestaurovaných. Letos přišla na řadu zpovědnice z kaple Nejsv. Srdce Páně. Po nutném restaurování v dílně bude vrácena na původní místo v kostele.
P. Petr Ivan Božik

           
foto: Dalibor Novák
zpět