Kněžské svěcení P. Ladislava Noska SJ - 18. 4. 2009
       
foto: Kamila Roszak, Norbert Nejedlý, Jiří Brauner
zpět