Primice P. Ladislava Noska SJ - 19. 4. 2009
V neděli 19. dubna sloužil otec Ladislav svoji první mši svatou ve svém rodném městě. Nebojím se tvrdit, že takovou událost bývalý jezuitský kostel sv. Ignáce už léta nepamatuje. Premiciantovi přišlo vyprosit Boží vedení a požehnání, hojnost darů Ducha svatého, hodně sil a trpělivosti do kněžské služby kromě příbuzných a známých spolu s bezpočtem věřících nejen z naší svatojakubské farnosti i několik spolubratrů z Tovaryšstva Ježíšova, kteří přijeli doslova z celého světa a několik kněží z řádu Premonstrátů, jejichž řád spravuje naši farnost. Otec Ladislav přijal kněžské svěcení z rukou otce biskupa Vojtěcha v sobotu 18. dubna v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Jakub Kodet

       
foto: Pavel Zacha, Norbert Nejedlý, Ivan Šedo
zpět