Památka Poslední večeře Páně - 9. 4. 2009
Na Zelený čtvrtek 9. dubna sloužil v kostele sv. Ignáce otec Petr mši svatou na památku Poslední večeře Páně. Liturgie začala bohoslužbou slova, kdy se při chvalozpěvu "Sláva na výsostech Bohu" rozezvučely zvonky, aby utichly až do velikonoční vigilie. Po homilii následoval obřad mytí nohou, kdy otec Petr, podle prastaré tradice, odložil mešní roucho, přistoupil ke dvanácti vybraným mužům farnosti a postupně jim umyl nohy vodou a utřel jim je. Tento obřad vykonal celebrant na připomínku toho, jak Ježíš při poslední večeři ukázal apoštolům, že si mají navzájem sloužit. Mše svatá dále pokračovala společným slavením eucharistie. Po svatém přijímání byla Eucharistie přenesena na předem připravené místo, které nám symbolizovalo Getsemanskou zahradu. Následně byl obnažen oltář a zahaleny všechny kříže v kostele, což nám znázornilo skutečnost, že začalo období, kdy bude náš Spasitel trpět, bude usmrcen a vložen do hrobu. Také byla z nádob u vchodů odstraněna svěcená voda, (připraví se z křestního pramene až po velikonoční vigilii).
Jakub Kodet

   
foto: MAFA - Anna Vavríková
zpět