Setkání s otcem biskupem - 4. 4. 2009
Již tradičně zve otec biskup Vojtěch Cikrle na květnou sobotu mládež z celé diecéze k sobě na Petrov do katedrály svatého Petra a Pavla. Letos tento den, tedy sobota před květnou nedělí, připadl na 4. dubna. Jihlavští mládežníci měli možnost využít autobus, který přizastavil na Brněnském kopci v 6:25. Z naší farnosti se nás na setkání vydalo osm. Po příchodu ke katedrále jsme si mohli vybrat, jak strávíme dopolední program. Na výběr byly asi dvě desítky přednášek a aktivit (např. Gregoriánksý chorál, Moderní křesťanská hudba nebo Proč dělám to, co nechci?). Katedrála jako obvykle praskala ve švech. Za zvuku písní zpívaných nám zcela neznámou scholou, jsme se usadili a mohli jsme pročítat informace, které nám byly rozdány venku. Mottem celého setkání byl citát „Máme naději v živém Bohu.“ ze čtvrté kapitoly Prvního listu Timoteovi. Hned na úvod nás přivítal otec biskup. Po dopoledních přednáškách jsme se všichni těšili na každoroční párky. Naše zklamání bylo veliké, když jsme zjistili, že tentokrát budou místo párků bagety?. Po obědě jsme se vydali na zmrzlinu a užívali jsme si jarního sluníčka. Celé setkání bylo zakončeno slavnostní mší svatou, kterou sloužil otec biskup, a pak už jsme se rozjeli domů. Teď už se zase můžeme těšit na příští setkání, které bude jubilejní, dvacáté.
Katka Kodetová

foto: Magda Kodetová
zpět