Osazování oltáře sv. Anny - 23. 3. 2009
Koncem března proběhlo osazování konstrukce a postupně i všech soch třetího, již zrestaurovaného oltáře sv. Anny, který byl umístěn v boční postranní kapli jižní strany kostela. Restaurování probíhalo v dílně, práce na osazování pak na místě trvaly několik dní.
P. Petr Ivan Božik

         
foto: P. Petr Ivan Božik
zpět