Misijní koláč - 22. 3. 2009
Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina uspořádalo v neděli 22. března sbírku pro potřeby misijních oblastí. Po všech bohoslužbách tak bylo možné vybrat si z nepřeberného množství koláčků všech možných chutí, vůní, tvarů a barev, které napekly šikovné farnice a finančním příspěvkem podpořit rozvoj víry v oblastech třetího světa. Všem pilným kuchařkám a obětavým dárcům patří vřelé a upřímné "Pán Bůh zaplať!"
Jakub Kodet

       
foto: Magda Kodetová
zpět