Opravy v areálu fary – březen 2009
V rámci větších nebo menších připravených projektů pro letošní rok v naši svatojakubské farnosti (např. v kostelech sv. Jakuba, sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele, Nejsv. Srdce Páně), se v úterý 17.3. rozběhly také práce na farním dvorku, související s instalováním nové kanalizace a následným napojením budovy fary. Práce probíhají současně s archeologickým průzkumem lokality. Poklidnou atmosféru fary tedy na nějaký čas nahradili stavební stroje.
P. Petr, farář

foto: P. Petr, farář
zpět