Duchovní obnova farnosti - 14. 3. 2009
V sobotu 14. března se uskutečnila ve farním sále postní duchovní obnova naší farnosti. Přednášku na téma "Půst", které se zúčastnilo na pět desítek farníků a převážně farnic, vedl P. Ing. Řehoř Jiří Žáček, O.Praem z premonstráckého kláštera v Milevsku. Program sobotního odpoledne tvořila promluva rozdělená do dvou částí, v nichž otec Řehoř připomenul třetí kapitolu první knihy Mojžíšovy o prvotním hříchu a nastínil některé myšlenky pro hlubší rozjímání nad textem. Duchovní obnova byla zakončena v 17:00 hodin mší svatou, kterou v kostele sv. Ignáce sloužil otec Řehoř.
Jakub Kodet

       
foto: Jakub Kodet
zpět