Otec Bartoloměj - 1. 7. 2002 - 28. 2. 2009

foto: archiv
zpět