Vzpomínkové setkání u Památníku D1 - 19. 10. 2008
foto: Jakub Kodet
Na prostranství dálničního parkoviště exitu 112 se ve slunečním nedělním odpoledni scházejí lidé. Přišli sem, aby zde, u památníku obětem dopravních nehod na naší nejstarší dálnici, vzpomněli na ty, kterým se jízda po D1 stala tou poslední. Přes lesík k návštěvníkům doléhají z nejužívanější silniční tepny hlasy silných motorů a hvízdání pneumatik. Jsou tři hodiny odpoledne. Setkání začíná.
K téměř pěti desítkám zúčastněných promluvila paní Karla Šišková, přivítala všechny přítomné, zvláště pak otce Metoděje Kozubíka, iniciátora a hlavního realizátora vzniku Památníku D1. Po několika slokách písně „Blíž k Tobě Bože můj“ vystoupil první náměstek hejtmana kraje Vysočina Václav Kodet a připomněl užitečnost hasičského a záchranného sboru při autohaváriích.
Následně se ke slovu dostal otec Metoděj a velmi potěšen přítomností zúčastněných se zamyslel nad vracející se tradicí křížů zpět do našich životů. Dále vybídl přítomné, aby nebrali havárie lehkovážně, podivil se nad chybějící opatrností lidí, zapojených v silničním provozu, co se týče bezpečnosti svých nejbližších. Po své promluvě poprosil všechny posluchače, aby se ztišili a společně se pomodlili „Otče náš“ za všechny postižené autohaváriemi, zvláště pak za všechny mrtvé.
Po modlitbě poděkoval otec Petr všem, co přišli a otci Metodějovi za myšlenku a vznik památníku a taky vyzval všechny, aby brali jednotlivé osudy jako poučení. Následně byli všichni pozváni ke klidnému projití památníku. Načež se všichni zúčastnění postupně vytráceli do svých domovů.
Jakub Kodet
zpět